X
Vědecké studie prokázaly, že sluchadla Signia přináší mimořádně snadný poslech: v hlučném prostředí uživatelé slyší lépe než osoby bez sluchové vady.
2016-10-24

Štítky

Sluchadla Signia: mimořádně snadný poslech*

Se sluchadly Signia je porozumění hračka. Vědecké studie prokázaly, že v hlučném prostředí je poslech se sluchadly dokonce snazší než poslech bez vady.** Více informací o studiích naleznete zde.

Vědecké studie prokázaly, že poslech se sluchadly Signia přinášeí mimořádně snadný poslech: nejenže výrazně snižují poslechovou námahu,* ale v určitých situacích uživatelé dokonce slyší lépe než osoby bez sluchové vady.**

Rozumět dobře konverzaci v hlučném prostředí bývá náročné i pro osoby se zdravým sluchem, ať už se jedná o poslech na nádraží, na ulici, ve sdílené kanceláři, v kavárně,
ve venkovních podmínkách s hluky aut či větru nebo v prostorách s ozvěnou. Pro osoby
s poruchou sluchu to často znamená jediné: i když mám sluchadla, neslyším ani slovo.

Mimořádný výkon i v náročných podmínkách

Se sluchadly Signia však tomu tak není. Byly vyvinuty za účelem umožnit jasné porozumění a poslech i v náročných poslechových podmínkách. Sluchadla v obou uších si mezi sebou neustále vyměňují informace o přijímaných zvukových signálech: Je tohle zvuk hlasu? Odkud přichází a jak daleko se nachází? Je přehlušen okolním hlukem? Aniž by si toho uživatel všiml, sluchadla získané informace automaticky zpracovávají, vyhodnocují a nakonec na náročnou poslechovou situaci reagují: zcela zaměří pozornost na zvuky konverzace a jasně zesílí hlas hlavního mluvčího. Vědecké studie prokázaly, že díky této špičkové technologii je výkon sluchadel Signia v hlučném prostředí zcela unikátní.**

Snížení poslechové námahy

Další výhoda sluchadel Signia spočívá v lehkosti poslechu. Když chtěli uživatelé
v minulosti dobře všemu porozumět, museli vyvinout nesmírné úsilí, které mohlo vést
i k vyčerpání. Se sluchadly Signia je však poslech tak snadný, že je námaha spojená
s poslechem minimální. Také tento fakt byl vědecky prokázán.*

V roce 2015 byl na Univerzitě v Severním Coloradu proveden výzkum efektivity funkcí technologie primax.
Z údajů o mozkové aktivitě vyplynulo, že při aktivaci funkcí SPEECH a EchoShield docházelo
k významnému snížení poslechové námahy.

 ** Dvě na sobě nezávislé klinické studie prokázaly, že v určitých hlučných prostředích zajišťuje binax lepší poslech než sluch bez vady (University of Northern Colorado, 2014; Oldenburg Hörzentrum, 2013):
na koktejlovém večírku byl práh vnímání řeči (Speech Reception Tresholds – SRT) u osob s lehkou až střední sluchovou ztrátou a sluchadlem Carat binax a Pure binax s úzkým směrováním vyšší až o 2.9 dB než u osob bez sluchové vady.