X
Tinnitus je zvukový vjem bez existence zdroje zvuku v okolí a postihuje cca 360 milionů lidí na světě. Podívejme se na nejrozšířenější mýty o tinnitu.
2018-06-25

Štítky

Mýty o tinnitu a jeho příčinách

Tinnitus se může projevovat tak, že pacient jako jediný slyší přetrvávající zvuky. Tento problém postihuje zhruba 360 milionů lidí na celém světě. Pojďme se podívat na nejrozšířenější mýty o tinnitu a zjistit, kde je pravda.

Pokud patříte mezi ty, kteří trpí tinnitem, dobře víte, jaký to může mít dopad na všechny aspekty Vašeho života – od práce přes společenský život až po rodinu. V tomto článku se dozvíte, jaké mohou být příčiny tinnitu a jaké mýty jej obklopují.

Co je přesně tinnitus?

Tinnitus označuje zvukový vjem, i když v okolí neexistuje žádný zdroj zvuku. Příčiny tinnitu jsou různé, ale jeho projevy je možné rozdělit do dvou kategorií: tonální a šum. Tonální tinnitus označuje vnímání vzájemně se překrývajících zvuků nebo téměř kontinuálního zvuku na jasně definované frekvenci, např. zvonění, pískání či bzučení. Tato forma tinnitu je nejčastější. Tinnitus jako šum se projevuje např. cvakáním, hučením, duněním či praskáním.

Jaké jsou příčiny tinnitu?

Přesné příčiny tinnitu jsou zatím neznámé, nicméně je možné určit faktory a spouštěcí mechanismy, které se podílejí na jeho vzniku. Ty zahrnují například nadměrné vystavení hluku, které poškozuje sluchové ústrojí. Tinnitus může být i důsledkem chronického napětí krčních svalů či dysfunkce čelistního kloubu, např. skřípání zuby.

Následující přehled zahrnuje čtyři druhy tinnitu a známé faktory, které se podílejí na jeho vzniku:

Subjektivní tinnitus

Nejčastější druh tinnitu, který zahrnuje 95 % případů. Zvuky může slyšet pouze dotyčná osoba a hlavní příčina je většinou vystavení nadměrnému hluku. Může se objevit rychle a trvat až tři měsíce, tento typ je označován jako akutní. Pokud trvá tento symptom déle, až 12 měsíců, jedná se o tinnitus subakutní neboli chronický. V některých případech může tinnitus trvat ještě déle.

Objektivní tinnitus

Velmi vzácná forma tinnitu. Lékař jej může slyšet buď tak, že bude velmi zblízka poslouchat u Vašeho ucha, nebo s použitím stetoskopu. Tato forma se může objevit v důsledku cévní deformace či mimovolného stahování svalů. Zvuk je často popisován jako pulzující.

Neurologický tinnitus

Tento druh tinnitu je zapříčiněn Ménierovou nemocí, která má dopad na nervovou soustavu. Často jej doprovází závratě, točení hlavy a problémy s rovnováhou.

Somatický tinnitus

Tento druh tinnitu je spojen se smyslovou soustavou, která jej zhoršuje, způsobuje či s ním jinak souvisí. Smyslové signály, které přichází z různých částí těla, jsou narušené. To způsobuje křeč, která vyvolá tinnitus.

Mýty o tinnitu

1. S tinnitem se nedá nic dělat

Samozřejmě, že dá! Výzkum tinnitu neustále prohíhá a jeho léčba se postupně zlepšuje a vyvíjí. Ať trpíte mírným, středním nebo silným tinnitem, můžete najít odpovídající léčbu. Například sluchadla značky Signia jsou malé technologické zázraky, které nejenže zlepší poslech a zesílí zvuk, ale nabízí řadu funkcí, které zmírňují projevy tinnitu.

2. Každý, kdo trpí tinnitem, jednou ohluchne

Lidé trpící tinnitem mohou trpět i ztrátou sluchu, nicméně jde o dvě různé věci. Pokud trpíte tinnitem, neznamená to, že Vás automaticky čeká ztráta sluchu. A i kdyby ano, neznamená to, že ihned ohluchnete. Sluchadla často mohou zmírnit projevy tinnitu a zároveň napravovat sluchovou ztrátu.

3. Tinnitus se vždy projevuje jako zvonění v uších

Zvuky, kterými se tinnitus projevuje, jsou u každého jiné. Zvonění v uších je celkem časté, ale vyskytuje se i svištění, bzučení či hučení. Navíc se zvuky mohou každý den obměňovat.

Pokud potřebujete pomoci zmírnit projevy tinnitu, vyhledejte lékaře, který Vám poskytne informace o terapii pro zmírnění tinnitu od značky Signia.