X
Pokud trpíte ztrátou sluchu a neřešíte ji, může to mít výrazný dopad na Vaše zdraví a kvalitu života i na Vaše přátele a rodinu.
2018-12-13

Štítky

Jak neléčená ztráta sluchu působí na Vaše okolí

Pokud trpíte ztrátou sluchu a tento problém neřešíte, může to mít výrazný dopad na Vaše zdraví a kvalitu života. Také to může mít negativní dopad na Vaše okolí, zejména na přátele a rodinu.

 

Pokud trpíte ztrátou sluchu a tento problém neřešíte, může to mít výrazný dopad na Vaše zdraví a kvalitu života. Také to může mít negativní dopad na Vaše okolí, zejména na přátele a rodinu.

Přátelé a rodina jsou ti, kterým na nás záleží nejvíc. Proto může zdravotní problém, například sluchová ztráta, silně ovlivnit vztahy s nejbližšími. Bezpečnost, komunikace nebo léčba mohou být zdrojem konfliktů a stresovat rodinu či přátele, kteří pro Vás chtějí jen to nejlepší.

Obtížná komunikace

Ztráta sluchu může frustrovat oba účastníky konverzace. Člověk trpící ztrátou sluchu může mít problém s tím, slyšet partnera  či porozumět mu, a druhého mluvčího může vyčerpávat neustálé opakování a snaha o přesnou artikulaci. Tím mohou být konverzace obtížné a časem k nim nemusí docházet, a nedostatek komunikace může mezilidskému vztahu ublížit.

Posílání zpráv a e-mailů může v takových chvílích pomoci, nicméně rodinní příslušníci nemusí chtít komunikovat výhradně textem. Možná by si raději popovídali tváří v tvář. V takových chvílích je ztráta sluchu překážkou.

Neshody ohledně léčby

Přátelé a rodina mohou být přesvědčeni, že je nutné provést test sluchu a začít s léčbou, pro samotného člověka se sluchovou ztrátou to však může být nepříjemné. Může odmítat léčbu nebo i pouhé lékařské vyšetření. I když jsou symptomy očividné, dotyčný může zapírat a trvat na tom, že mu nic není. I když se zdá, že v každodenním životě takový člověk funguje, neléčená ztráta sluchu může být velkým zdrojem stresu.

Pocity člověka trpícího sluchovou ztrátou jsou důležité, ale popírání skutečnosti může negativně ovlivnit jeho okolí. Blízcí chtějí aby si nechal pomoci, což může zahrnovat lékařské vyšetření či nošení sluchadel. Tyto situace mohou vést k hádkám, a to může vyvolat napětí ve vztazích.

Bezpečnostní rizika

Neléčená ztráta sluchu vede k mnohým problémům, ale jedním z nejvážnějších je otázka bezpečnosti. Pro lidi trpící sluchovou ztrátou mohou být aktivity jako řízení, práce či chození potenciálně nebezpečné. V závislosti na úrovni jejich sluchové ztráty mohou obtížně slyšet troubení aut, varování či dopravní provoz. Tyto zvuky mohou splynout s prostředím a pak může dojít k vážným nehodám.

Blízcí se mohou obávat o Vaši bezpečnost. Chození ven, nezvednuté telefony či přecházení ulice, to vše se stává zdrojem stresu a Vaši blízcí mohou být vystresovaní a vystrašení, co všechno by se mohlo stát. Po nějaké době mohou být vyčerpaní či přehnaně ochranitelští, což může vést ke konfliktům ohledně bezpečnosti.

Nepředvídatelné důsledky

Lidé kvůli sluchové ztrátě přichází o mnoho konverzací, zejména pokud se jich aktivně neúčastní. Pokud někdo jen mimochodem zmíní nějakou akci, člověk trpící ztrátou sluchu se o ní pravděpodobně nedozví. A pokud ano, přináší to další problémy. Na koncertech, v hlučných restauracích či na večírku je pro lidi s tímto problémem obtížné udržovat konverzaci.

Člověk se ztrátou sluchu se může začít těmto společenským setkáním vyhýbat, což může vést k izolaci a kazit přátelství. Rodina a přátelé by se měli snažit přizpůsobit se potřebám člověka se sluchovou ztrátou, nicméně to může vyžadovat čas a námahu, kterou si někdy nemohou dovolit. V takovýchto případech dokáží sluchadla ulehčit situaci oběma stranám.

Není možné přesně vědět, jak neléčená sluchová ztráta na člověka zapůsobí. Člověk trpící tímto problémem může mít problémy s telefonováním, může přijít o různé akce nebo se dokonce stát účastníkem nehody. Tato nejistota stresuje jak samotného postiženého člověka, tak jeho rodinu a přátele. Rozhodnutí podstoupit léčbu může být těžké, ale nakonec to může všem zúčastněným prospět. Jako první krok si můžete udělat náš online test sluchu.

No Fields Found.