X
Vystavení nadměrnému hluku je jednou z hlavních příčin ztráty sluchu. Lidé si však většinou neuvědomují, kdy poškozují své uši.
2018-09-18

Štítky

Chraňte svůj sluch: Nevystavujte se zbytečnému hluku

Vystavení nadměrnému hluku je jednou z hlavních příčin ztráty sluchu. Lidé si však většinou neuvědomují, kdy poškozují své uši.

 

Vystavení nadměrnému hluku je jednou z hlavních příčin ztráty sluchu. Lidé si však v daných chvílích většinou neuvědomují, že poškozují své uši. Jak jednorázové vystavení extrémnímu hluku, tak dlouhodobé poslouchání hlasitých zvuků může vyústit ve ztrátu sluchu.

Všichni máme ve vnitřním uchu (konkrétně v hlemýždi) vláskové buňky, které vibrují a vysílají elektrický signál do sluchového nervu, což nám umožňuje slyšet. Různé skupiny vláskových buněk pracují s různými zvukovými frekvencemi. Pokud dojde k poškození dostatečného množství těchto buněk, s časem může dojít ke ztrátě sluchu.

Zvuky, které poškozují Vaše uši

Zdravé ucho dokáže slyšet frekvence v rozmezí od 20 do 20 000 Hz. Některé zvuky však mohou způsobit dlouhodobou či trvalou ztrátu sluchu, a to buď okamžitě, nebo po dlouhodobém poslechu.

Zvuk se měří v decibelech (zkratka dB). Normální konverzace odpovídá asi 60 dB, což na poškození sluchu nestačí. Typický rockový koncert odpovídá v průměru 120 dB, což znamená, že poškození sluchu může nastat již po prvních 15 minutách poslechu. Jednoduše řečeno: čím menší hlasitost, tím déle můžete poslouchat bez poškození sluchu. A čím je hlasitost větší, tím kratší dobu trvá, než se poškození sluchu objeví. Níže najdete příklady zvuků, o kterých jste možná nevěděli, že mohou ovlivnit Váš sluch:

110 – 180 dB (Poškození se může objevit po jedné až 30 minutách poslechu v závislosti od úrovně hluku)

Rockový koncert (poslech blízko reproduktorů)

Hlučný dav na stadionu

Vzlet tryskového letadla

Zahřmění

Siréna (př. ambulance či policejní)

Prasknutí balonku blízko ucha

Petarda

Airbag

85 – 100 dB (Poškození se může objevit po 6 až 8 hodinách poslechu)

Hustá doprava

Přehrávač hudby zapnutý na maximální hlasitost *

Hlučný bar

Okenní klimatizace (blízko Vás)

Fén na vlasy

Motorka

Pískací hračka (u ucha)

Metro (projíždějící vagón)

Jak předejít poškození sluchu

Nejjednodušeji se poškození sluchu a jeho následné ztrátě vyhnete tím, že si budete vždy a všude dávat pozor na úroveň hluku. Poslech zvuků pod 85 dB Vám může pomoci uchovat si kvalitní sluch. Pokud jste v přítomnosti příliš silného zvuku, rychle se vzdalte, abyste se vyhnuli poškození sluchu.

V případě pochybností můžete svůj sluch chránit.** Je vhodné také navštívit audiologického specialistu, který Vám pomůže uchovat si zdravý sluch a užívat si všechny zvuky života.

* Podle zprávy Světové zdravotnické organizace z roku 2015 více než 1 miliarda lidí ve věku od 12 do 35 let poslouchá osobní elektronický přehrávač s hlasitostí, která je považována za „nebezpečnou“, a vystavují se tak riziku trvalé ztráty sluchu. (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/).

** Podle studie Univerzitního lékařského centra v nizozemském Utrechtu 42 % lidí, kteří nepoužívají špunty do uší, trpí dočasnou sluchovou ztrátou ihned po vystavení rekreačnímu hluku např. na koncertě. Z lidí, kteří špunty používají, tímto problémem trpí pouze 8 %. Navíc pouze 12 % účastníků studie, kteří používají špunty do uší, trpí po vystavení hluku tinnitem. U osob jež špunty nepoužívají činí toto číslo 40 %. (Studie byla vydána online v časopise JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.)