X

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecným popisem dostupných technických voleb, jež nemusí být v každém jednotlivém případě součástí přístrojů a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Slovní a obrazová známka Bluetooth je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Signia GmbH užívá těchto ochranných známek na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům těchto známek a označení.

Android a Google Play jsou obchodní značkou společnosti Google Inc.
Apple App Store je obchodní značkou společnosti Apple Inc.

* V roce 2015 byl na Univerzitě v Severním Coloradu proveden výzkum efektivity funkcí technologie primax. Z údajů o mozkové aktivitě vyplynulo, že při aktivaci funkcí SPEECH a EchoShield docházelo k signifikantnímu úbytku poslechové námahy.